Hvordan bli Rørlegger?

Det er 4 alternative muligheter:
 
Alternativ 1:
 
1. Velg Vg1 Bygg-og anleggsteknikk
2. Velg Vg2 Klima, energi og miljø
De neste 2,5 årene jobber du som lærling i en av våre godkjente lærebedrifter
 
Alternativ 2:

1. Velg Vg1 Bygg-og anleggsteknikk
De neste 3,5 årene jobber du som lærling i en av våre godkjente lærebedrifter.
I tillegg må de fag som mangler på Vg2 nivå tas på dag og kveldstid.
Disse fag er norsk, engelsk, samfunnsfag og tverrfaglig eksamen i rørfag.
 
Alternativ 3:
 
(Direkte fra 10. klasse)
Alle 4,5 årene jobber du som lærling i en av våre godkjente lærebedrifter.
I tillegg må de fag som mangler på Vg1 og Vg2 nivå tas på dag og kveldstid.
Disse fag er norsk, engelsk, samfunnsfag, Matematikk og tverrfaglig eksamen i rørfag.
 
Alternativ 4.
Har du en annen utdanning / studie eller er over 21 år kan du skrive lærekontrakt i rørleggerfaget.
Eventuelle tidligere utdannelse og studier vil da bli trukket fra i læretiden, som i utgangspunktet er 4,5 år.
Mangler du allmenne fag på Vg1 og Vg2 nivå og tverrfaglig eksamen i rørfag, tas dette på dag og kveldstid.

Kompetansevurdering er også et alternativ her, ta kontakt med Opplæringskontoret for nærmere informasjon.
Fullført utdanning og bestått Svenneprøve gir deg Svennebrev som rørlegger.
Rørleggerbransjen har utviklet et eget E-læringsprogram som alle skolene har fått.
Alle elever som velger Rørleggerfaget som prosjekt til fordypning vil få gratis lisens av Opplæringskontoret,slik at utgifter til bøker faller bort.
 

Skoler som har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk: 

Åkrehamn videregående skole
Jåttå videregående skole
Haugaland videregående skole
Ølen videregående skole
Sauda videregående skole
Godalen videregående skole
Gand videregående skole
Time videregående skole
Tryggheim videregående skole
Dalane videregående skole
 
Skoler som har Vg2 Klima, energi og miljø (KEM)
 
Time videregående skole
Åkrehamn videregående skole
Jåttå videregående skole